جمعه 26 مهر 1398 18 صفر 1441 Friday 18 October 2019

.

.

همایش جایگاه زنان در سلامتی اجتماعی و فرهنگی جامعه برگزار می گردد.
1398/02/03

همایش جایگاه زنان در سلامتی اجتماعی و فرهنگی جامعه برگزار می گردد.

این همایش با همکاری اداره کل امور بانوان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و دفتر زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی و کمیته ی امور بانوان و خانواه فرمانداری تربت جام و نیز موسسه آموزش عالی وحدت در روز شنبه 14 اردیبهشنت ماه در تریت جام ساعت 9 الی 12 برگزار می گردد.

 

 

0 نظر